Uncategorized

Návrh na uznání oboru hypnoterapie jako metody komplementární medicíny

Vážení, obracíme se na vás s tímto návrhem. I když je
hypnoterapie považována za součást psychoterapie přesto bychom rádi dosáhli toho, aby hypnoterapie byla považována za komplementární psychoterapeutickou disciplínu. Souhlasíme s názorem Evropské asociace pro psychoterapii, která uvádí, že hypnóza by neměla být stažena z veřejné sféry, ať už jde o výcvik nebo její dostupnost jako terapie. Jsme zároveň v souladu s názorem, že hypnóza může stát samostatně jako forma terapie nebo jako doplněk k jakémukoliv jinému povolání, neměla by však být majetkem žádné jiné profese…

Read More

Návrh na začlenění hypnoterapeutických služeb v zákoně

Domníváme se, že v dnešní době je více než žádoucí upozornit na klinické využití hypnoterapie, která je jako součást psychoterapie oborem komplementárním s velkým potenciálem. Tato účinná terapeutická metoda běžně využívaná v zahraničních modelech zdravotní péče, je dnes již chápána jako cenný doplněk alopatické léčby a může pozitivním způsobem ovlivnit její proces a výsledky. Zároveň díky jejímu využití je možné dosáhnout snížení finančních prostředků na zdravotní péči. Některé studie dokládají, že až 75 procent návštěv lékaře souvisí s onemocněními způsobenými stresem. Zde je možné…

Read More

Petiční výbor

Jakub Tenčl, Ph.D.
info@klinickahypnoterapie.cz