Domníváme se, že v dnešní době je více než žádoucí upozornit na klinické využití hypnoterapie, která je jako součást psychoterapie oborem komplementárním s velkým potenciálem. Tato účinná terapeutická metoda běžně využívaná v zahraničních modelech zdravotní péče, je dnes již chápána jako cenný doplněk alopatické léčby a může pozitivním způsobem ovlivnit její proces a výsledky. Zároveň díky jejímu využití je možné dosáhnout snížení finančních prostředků na zdravotní péči. Některé studie dokládají, že až 75 procent návštěv lékaře souvisí s onemocněními způsobenými stresem. Zde je možné prostřednictvím právě hypnoterapie výrazně snížit míru vystavení stresové zátěže a dosáhnout tak vyrovnaného psychického stavu a zvýšení odolnosti jedinců.

Klinické studie dále dokládají, že pokud při léčbě astmatu využíváme hypnózu jako doplněk standardní léčby, zvýší se procento úspěšnosti z 43 procent na 60 procent. Nezastupitelnou úlohu hraje tato terapeutická intervence v rámci žádoucího ovlivnění příznaků související s psychosomatickými obtížemi. Prospěšnost využití hypnózy je již dnes prokázána také při programech zaměřených na redukci tělesné hmotnosti.**) Hypnoterapie je však také dobrým pomocníkem při léčbě závislostí, a to zejména při závislostech na alkoholu, tabáku a širokém spektru navykových látek. V kombinaci s kognitivně behaviorální terapii je možno vysledovat mnoho pozitivních výsledků i u pacientů trpících poruchami příjmu potravy, kteří využili hypnózu v rámci své léčby anorexie, bulimie či přejídání.

V České republice se bohužel dosud nepodařilo dosáhnout plně interdisciplinárního dialogu  a standardního využití hypnoterapie v rámci léčebného procesu klienta, a to nejen při práci s psychickými poruchami, ale i jako nástroj k urychlení rekonvalescenčního procesu po operativních zákrocích, kardiovaskulárních onemocněních, dermatologických onemocněních, tinnitu, gastroenterologických obtížích či v rámci popáleninové medicíny. Využívá se též i jako náhrada klasické anestézie u méně náročných operativních zákroků.

Ukázalo se totiž, že výše zmíněná spolupráce mezi odborným lékařem a hypnoterapeutem výrazně zkvalitnila průběh a výsledky léčebných procesů. Zároveň tento model spolupráce slouží k tomu, že symptomy a problémy léčené v rámci hypnoterapie nejsou podceněným varovným příznakem psychosomatické choroby, popřípadě jsou takto terapeuticky léčeny ve spolupráci a po dohodě s odborným lékařem.

Díky podpisu této petice podpoříte tak svou registrací zařazení hypnoterapie jako volné živnosti v živnostenském zákoně (zákon 455/1991, §25, příloha č. 4), kde dosud není uvedena i přes nesporně výše zmíněné přínosy v oblasti medicíny. Tím dojde ke zlepšení stávající pozice hypnoterapie v rámci terapeutických oborů a k navázání optimálního modelu zdravotnické péče, která se bude opírat o mezioborovou spolupráci. Přispějete tak k pevnějšímu zakotvení této metody v zákoně.

Petici navštívíte kliknutím na následující odkaz: https://www.petice24.com/navrh_na_uvedeni_volne_ivnosti_v_zakon_4551991_sb?u=3126376


**) Dle studie německé univerzity v Tubingenu z roku 2004 klientky, které používaly hypnózu, zredukovaly svou hmotnost o třetinu více než klientky, které tuto metodu nevyužily. Výsledná redukce hmotnosti se pohybovala během 14 denního redukčního programu kombinovaného s hypnózou okolo 5 kg. Ostatní klientky snížily bez aplikace této metody svou hmotnost pouze o necelé 3 kg.