Vážení, obracíme se na vás s tímto návrhem. I když je
hypnoterapie považována za součást psychoterapie přesto bychom rádi dosáhli toho, aby hypnoterapie byla považována za komplementární psychoterapeutickou disciplínu. Souhlasíme s názorem Evropské asociace pro psychoterapii, která uvádí, že hypnóza by neměla být stažena z veřejné sféry, ať už jde o výcvik nebo její dostupnost jako terapie. Jsme zároveň v souladu s názorem, že hypnóza může stát samostatně jako forma terapie nebo jako doplněk k jakémukoliv jinému povolání, neměla by však být majetkem žádné jiné profese…